Agenda

25 juni 2019

VARO-bijeenkomst

Op dinsdag 25 juni a.s. organiseert de VARO weer een tweetal lezingen:

Jurisprudentie geschillen examinering en beoordeling in het voortgezet onderwijs
Deze lezing wordt verzorgd door Bas Vorstermans, advocaat bij Cascade advocaten

Ontwikkelingen en jurisprudentie op huisvestingsgebied in het primair en voortgezet onderwijs
Deze lezing wordt verzorgd door Elise Visser-Buizert, advocaat bij Verus.

Aanvang: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Locatie: TeekensKarstens advocaten, Vondellaan 51 in Leiden

Wij hopen u dan van harte welkom te kunnen heten.

Lees meer

18 juni 2019

Miniconferentie (brainstorm) NVOR Kerngroep Hogeronderwijsrecht

Locatie:  HAAGSE HOGESCHOOL (hoofdgebouw) 
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag: naast Station Hollands Spoor

Inloop v/a 13.00.  Eindtijd: ca. 18.00. Deelname is gratis.
Aanmelden via info@triasnet.nl o.v.v. naam, organisatie, functie en telefoonnummer
De bevestiging van deelname is toegangsbewijs.

NVOR-lidmaatschap is geen vereiste. 
  
13.30-13.32         Woord van Welkom.
                           mr. Leonard Geluk,
                           voorzitter college van bestuur, Haagse Hogeschool

13.32-13.35         Het Doel en de Strekking
                           Intro door prof. mr. drs. Ben Vermeulen,
                           lid van de Raad van State

13.35-13.55         Wat is nodig op de Nexus Regionaal,
                           Nationaal, Internationaal?
                           ir. Erica Schaper, MBA,
                           voorzitter college van bestuur NHL Stenden Hogeschool

13.55-14.15         Is er nog wel Behoefte aan een WHW?
                           prof. mr. Carel Stolker,
                           rector-voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden

14.15-14.35         Geen Droom, Geen Toekomst
                           mr. Peter Kwikkers, TriasNet Consultants,
                           vz. Kerngroep Hogeronderwijsrecht

14.35-15.00         Netwerkpauze

15.00-16.30         V&A en Open Discussie
                           o.l.v. prof. mr. drs. Ben Vermeulen

16.30-16.45         De Strategische Agenda en bijbehorende Regelgeving
                           mr. drs. Ingrid van Engelshoven,
                           Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16.50-17.00         Laatste woorden en Sluiting

17.00-18.00         Drankje, aangeboden door de Haagse Hogeschool

Toelichting op het programma:

In 2018-2019 geldt de WHW 25 jaar. Hij is in die tijd niet ongeschonden uit de strijd gekomen, maar zal nog jaren meegaan. Of breekt toch langzaam het moment aan dat wij het geheel van het in de wet neergelegde beleid eens in breder perspectief opnieuw doordenken en niet alleen in het kader van wetsontwerpen met een beperkt domein? Dit laatste doen wij op 18 juni: met ervaring, vanuit het heden, met het oog op de toekomst.
 
In vier korte colleges leggen de inleiders hun perspectieven op tafel. Na de netwerk-pauze is er uitgebreid tijd voor vragen en zaaldiscussie onder geserreerd neutrale doch inhoudelijke leiding van Staatsraad en hoogleraar Ben Vermeulen, en reageren de panelleleden ondertussen ook op elkaar. Geen onderwerp zal worden geschuwd.
 
Minister Ingrid van Engelshoven geeft haar visie op toekomstige ontwikkeling van de wet- en regelgeving voor hoger onderwijs en wetenschap. Zij kijkt vooruit aan de hand de onderwerpen van de Strategische Agenda van de regering die zij met haar ministerie aan het schrijven is.
 
Erica Schaper, vanuit de sector hogescholen, maar niet als hun vertegenwoordiger, stelt de vraag centraal hoe in de regelgeving moet worden omgegaan met het internationale karakter van een hogeronderwijsinstelling die tegelijkertijd een sterke regionale inbedding behoudt.
 
Carel Stolker vraagt zich af in hoeverre er nog  behoefte is aan een WHW. Hij gaat onder meer in op de vraag wat aan het besturingsmodel moet veranderen om ho-instellingen toekomstbestendig te maken en of “de opleiding” daarin nog wel zo centraal moet staan.
 
Peter Kwikkers, destijds projectleider regelgeving, rekent onder het motto “Dit Is Geen Droom” aan de hand van koersbepalende suggesties af met het subsidiariteitsbeginsel dat hoger onderwijs en wetenschap belast maar niet vooruit helpt. Helpen de andere inleiders of de zaal hem uit zijn droom?

Lees meer

25 april 2019

Studiedag vrijheid van onderwijs (Leuven)

De vrijheid van onderwijs is actuelere dan ooit. In Vlaanderen kreunen scholen onder de verplichtingen van het M-decreet over inclusief onderwijs. In Amsterdam ziet de overheid het Islamitisch Haga Lyceum liever de deuren sluiten wegens vermeende banden met een terroristische organisatie. En in het Verenigd Koninkrijk beroert de opschorting van lessen over LGBT-relaties de gemoederen.

Hoe vrij zijn scholen? Zijn ouders het best geplaatst om het schooltraject van hun kinderen uit te stippelen? Welke rol kan of moet de overheid opnemen in onderwijs?

Deze en andere vragen liggen aan de basis van onze studiedag over de vrijheid van onderwijs, waarop u van harte welkom bent.

Wanneer? 25 april 2019, 13.30u-18.00u.

Waar? Faculty Club, Groot Begijnhof 14, Leuven (België)

Meer info en inschrijving? https://intersentia.be/nl/vrijheid-van-onderwijs.html

Programma:

13u30 Onthaal van de deelnemers

14u00 Verwelkoming: Vrijheid van onderwijs – quo vadis? Voorzitter: prof. dr. Kurt Willems

14u10-14u40 De vrijheid van onderwijs: een grondrecht onder druk Johan Lievens, Vrije Universiteit Amsterdam

14u40-16u00 Casestudies in dialoog tussen recht en samenleving:

- Eindtermen en onderwijsdoelen: Lieven Viaene, inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie

- Centrale examens als instrument voor kwalitatief onderwijs: Wouter Duyck, professor psychologie UGent

- Levensbeschouwing Ethiek en Filosofie ter vervanging van de godsdienstles: Leni Franken, doctor in de wijsbegeerte UAntwerpen

- Telkens in dialoog met het juridisch perspectief: Johan Lievens

16u00 Koffiepauze

16u30 Debat: wat staat er op het spel inzake onderwijs?

Debat met Koen Daniëls (N-VA), Elisabeth Meuleman (Groen), Caroline Gennez (sp.a), Jo De Ro (Open VLD) en Jan Durnez (CD&V), gemodereerd door Guy Tegenbos (De Standaard)

Wie er niet bij kan zijn, maar wel geïnteresseerd is in het boek De vrijheid van onderwijs kan het hier bestellen: https://intersentia.be/nl/de-vrijheid-van-onderwijs-38326.html.

Lees meer

 

    1 2 3 4 5 6    

Pagina 1 van 6