7 november 2019 13:30

VARO najaarsbijeenkomst

Op donderdag 7 november 2019 organiseert de VARO een lezing over een tweetal nieuwe wetten, die van groot belang zijn voor de arbeidsrechtpraktijk.

Per 1 januari 2020 worden van kracht:

•             Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

•             Wet Arbeidsmarkt in Balans

Willem Lindeboom van Brussee Lindeboom Advocaten zal ons informeren over de inhoud van beide wetten en hun onderlinge samenhang. Hierbij zal hij niet alleen oog hebben voor de praktische en juridische consequenties voor de werkgevers en werknemers in het onderwijs, maar ook voor de effecten van deze wetten voor het overleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden in het onderwijs.

Het bijwonen van deze lezingen kan meetellen voor de Nova registratie op het rechtsgebied onderwijsrecht. Met het oog hierop zal een ledenlijst klaarliggen waarop u door middel van het plaatsen van een handtekening bij uw naam, bij aankomst en vertrek uw aanwezigheid kunt aantonen.

Aanvang : 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Einde : 16.15 uur

De locatie is in het gebouw van MeetINoffice, De Bleek 13, 3447 GV Woerden.

Routebeschrijving: https://meetinoffice.nl

 Terug