Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Algemeen nieuws

23-4-2019 11:00

VARO: rechtsgebiedenregister Orde van Advocaten

De Orde van Advocaten heeft een rechtsgebiedenregister ingesteld. Advocaten kunnen in dit register aangeven op welke rechtsgebieden zij werkzaam zijn. Eén van de rechtsgebieden is onderwijsrecht. Varo is van mening dat zij activiteiten aanbiedt, die kwalificeren als activiteiten bedoeld in artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur.

Lees meer

Jurisprudentie

23-4-2019 10:40

Afdeling: geen gebreken in totstandkoming en inhoud toegewezen aanvraag TLV

Hoger beroep tegen toekenning toelaatbaarheidsverklaring door samenwerkingsverband. Gebreken in totstandkoming of inhoud besluit? Vereisten aan motivering TLV.

Lees meer

Wet- en regelgeving

4-3-2019 16:00

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid definitief

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Lees meer

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging