Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging

Nieuws

30-3-2018 14:00

Geslaagd voorjaarssymposium NVOR/VARO

Komt het nog goed met het passend onderwijs? En wanneer is de school aansprakelijk als een leerling op school schade lijdt? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het achtste voorjaarssymposium dat de NVOR en VARO op 29 maart organiseerden in Den Haag.

Lees meer

29-3-2018 10:54

Actualiteiten: jurisprudentie

Actuele uitspraken van de laatste maanden.

Lees meer

27-3-2018 10:00

Maak kennis met... Elise Visser

Sinds 2010 is Elise Visser al lid van de VARO, maar sinds kort zit ze ook in het bestuur. Wat vindt ze daar zo leuk aan? En wanneer kreeg ze belangstelling voor de juridische kanten van het onderwijs? Lees meer over Elise.

Lees meer