Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging

Nieuws

12-7-2018 12:34

Actualiteiten: jurisprudentie (april 2018 - juli 2018)

Een selectie van relevante uitspraken in de periode april 2018 - juli 2018.

Lees meer

11-7-2018 11:05

Kantonrechter: ontbinding wegens grensoverschrijdend gedrag maar mét toekenning billijke vergoeding

Een hogeschool verzocht ontbinding voor een docent wegens grensoverschrijdend gedrag, wat werd toegewezen op basis van de g-grond. Men was echter onzorgvuldig met de situatie omgegaan, waardoor de werknemer alsnog een billijke vergoeding ontving. Maartje Govaert en Iza van Erkel (Sdu.nl) bespreken deze uitspraak die de tweede is in korte tijd waarin ondanks het grensoverschrijdende gedrag van een werknemer een billijke vergoeding werd toegekend. Zij stellen de vraag of niet teveel aandacht is gegeven aan bescherming ván deze werknemer in plaats van tégen de werknemer.

Lees meer

11-7-2018 10:15

Uitzondering ketenregeling Wwz in het primair onderwijs

Komend schooljaar kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik maken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gezamenlijk verzoek van de PO-raad en de vakbonden hiervoor per ministeriële regeling goedgekeurd. De uitzondering op de Wwz wordt opgenomen in de nieuwe CAO PO 2018.

Lees meer