Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging

Nieuws

4-10-2018 10:00

Wetsvoorstel 'Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' naar Tweede Kamer

Op 3 oktober jl. is het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aan de Tweede Kamer gestuurd. Volgens minister Slob zorgt deze nieuwe wet voor meer ruimte om scholen te starten die beter aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen.

Lees meer

1-10-2018 10:13

Tweede Kamer akkoord met Wet register onderwijsdeelnemers

Scholen in het primair onderwijs hoeven met deze nieuwe wet vanaf volgend schooljaar niet langer doorstroomgegevens van hun oud-leerlingen op te vragen bij scholen in het vo, zij ontvangen deze informatie voortaan rechtstreeks van DUO.

Lees meer

28-9-2018 8:00

Hoge Raad: ook transitievergoeding bij deeltijdontslag

Met zijn arrest van 14 september 2018 geeft de Hoge Raad het verlossende antwoord in een al langer lopende discussie: ook bij een deeltijdontslag is de transitievergoeding (naar evenredigheid) verschuldigd.

Lees meer