Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Algemeen nieuws

20-11-2018 17:32

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee voor de transitievergoeding?

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee bij het berekenen van de transitievergoeding? Zoals het er nu uitziet, zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Vanaf dan geldt voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht. De transitievergoeding is daar een onderdeel van. Jacobien Frederix-Gianotten verwacht pittige discussies over de vraag of dienstjaren als ambtenaar meetellen voor de berekening van de transitievergoeding.

Lees meer

Jurisprudentie

13-11-2018 9:00

Jurisprudentieoverzicht juli 2018 - november 2018

Een selectie van relevante uitspraken in de periode juli 2018 - november 2018

Lees meer

Wet- en regelgeving

8-11-2018 10:00

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Tweede Kamer

Op woensdag 7 november jl. heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Klik hier om het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State te raadplegen.

Lees meer

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging