Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Algemeen nieuws

2-12-2019 11:47

Fusie NVOR-VARO

Op vrijdag 29 november 2019 hebben de leden van de NVOR en de VARO tijdens een speciale Algemene Ledenvergadering besloten de krachten te bundelen.

Binnenkort formaliseert het bestuur het fusiebesluit en gaan we samen door als Vereniging voor Onderwijsrecht (de VvO).

Lees meer

Jurisprudentie

27-1-2020 15:00

Rechtbank: bestuurder PO heeft na ontbinding recht op salaris fictieve resterende arbeidsduur

Ontbinding op verzoek werkgever toegewezen o.g.v. 7:669 lid 3 sub g BW (verstoorde arbeidsverhouding). Geen verwijtbaar handelen van werknemer.  Vergoeding aan werknemer van € 200.000,00 o.g.v. 7:671b lid 9 sub a BW omdat geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Lees meer

Wet- en regelgeving

16-9-2019 14:56

Afschaffen fusietoets goedgekeurd door Tweede Kamer

Een meederheid van de Tweede Kamer heeft op 10 september jl. ingestemd met het afschaffen van de fusietoets.

Lees meer

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging