Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Algemeen nieuws

8-3-2019 11:00

Omdat niemand bevoegd is de school te sluiten, blijft hij gewoon open (Cornelius Haga Lyceum)

Minister Slob wil de school sluiten, maar niemand is bevoegd dat te doen. Volgens Zoontjens moet de minister van Onderwijs moet meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen als de veiligheid van leerlingen gevaar loopt of als er denkbeelden worden verspreid die niet getuigen van respect voor elkaar en voor de mensenrechten.

Lees meer: 'Hoogleraar wil aanpassing wet om 'foute scholen' sneller te sluiten' op eenvandaag.avrotros.nl 

Lees meer

Jurisprudentie

11-3-2019 17:00

Ernstig verwijtbaar handelen HBO-instelling leidt tot toekenning billijke vergoeding van € 150.000,00

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Het is de werkgever geweest die de verstoorde verhouding verder heeft verdiept door onverminderd vast te houden aan de door haar ingeslagen weg van een verbeterplan op basis van een niet-geformaliseerde beoordeling en een beoordeling die was opgesteld enkel met input van leidinggevenden.

Lees meer

Wet- en regelgeving

4-3-2019 16:00

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid definitief

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Lees meer over de aanvraagprocedure in het artikel 'Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid definitief per 1 april 2020' door de VO-raad.

Lees meer

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging