Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs

VARO-leden werken samen om de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van onderwijsrecht te verbeteren.

Word lid van VARO

Meer bereiken door kennisontwikkeling

Het onderwijsrecht krijgt steeds meer belangstelling van advocaten en juristen. Voorheen stond vooral de rechtspositie van docenten en groepsleerkrachten in het centrum van de belangstelling, maar inmiddels heeft de aandacht zich verbreed tot onderwerpen als leerlingenkwesties, medezeggenschap, bekostiging, huisvesting en alles waar onderwijsinstellingen verder mee te maken krijgen.

In 2008 ontstond het initiatief een platform voor onderwijsrechtjuristen op te richten. Dit initiatief  bleek te voorzien in de behoefte van kennisuitwisseling en scholing toegespitst op de praktijk van de geschilbeslechting.  Dit platform leidde in november 2010 tot de oprichting van de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

 Lees meer over onze vereniging

Nieuws

8-1-2018 15:02

Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod in werking getreden

Op 1 januari 2018 is de Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod in werking getreden. Het doel van de wet is dat schoolbesturen in het primair onderwijs leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden.

Lees meer

21-12-2017 8:33

Variawet Passend Onderwijs aangenomen door Tweede en Eerste Kamer

Op respectievelijk 10 oktober en 19 december jl. stemden de Tweede Kamer en Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarin de volgende wijzigingen worden geregeld.

Lees meer

20-12-2017 8:29

Modelreglementen bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geactualiseerd

Recent heeft Onderwijsgeschillen in overleg met het project Versterking medezeggenschap alle modelreglementen horend bij de Wet Medezeggenschap geactualiseerd.

Lees meer