Jurisprudentie

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze vereniging en de ontwikkelingen in het onderwijsrecht. Vier keer per jaar bundelen we deze nieuwsberichten in een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ieder kwartaal in uw mailbox ontvangen? Word dan nu lid en ontvang onze nieuwsbrief. 

23-4-2019 10:40

Afdeling: geen gebreken in totstandkoming en inhoud toegewezen aanvraag TLV

Hoger beroep tegen toekenning toelaatbaarheidsverklaring door samenwerkingsverband. Gebreken in totstandkoming of inhoud besluit? Vereisten aan motivering TLV.

Lees meer

23-4-2019 10:00

HR: kwade trouw ex art. 6:205 BW moet worden bepaald aan de hand van subjectieve kennis van de ontvanger

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad verduidelijkt wanneer er sprake is van een ontvanger te kwade trouw in de zin van art. 6:205 BW.

Lees meer

12-4-2019 11:00

Hoge Raad geeft gezichtspunten voor aanmerken CAO-voorziening als gelijkwaardige voorziening

Bij beantwoording van de vraag of een in een cao opgenomen voorziening gelijkwaardig is, kan betekenis toekomen aan de omstandigheid dat cao-partijen een voorziening als gelijkwaardig hebben aangemerkt. Dat is echter slechts één van de gezichtspunten. Voor het overige is het vooral een kwestie van feitelijke waardering aan de hand van de omstandigheden van het geval.

De Hoge Raad oordeelt verder dat de omstandigheid dat een voorziening, die reeds vóór 1 juli 2015 in een op dat moment tussen partijen geldende cao was opgenomen, en ná 1 juli 2015 is gehandhaafd, niet zonder meer uitsluit dat die voorziening ná 1 juli 2015 kan worden aangemerkt als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening.

Lees meer

3-4-2019 16:00

Slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap?

In een week twee (deels) tegenstrijdige uitspraken van kantonrechters over beëindiging slapend dienstverband. De kantonrechter Zwolle oordeelt dat nu nog niet van werkgevers kan worden gevergd het dienstverband te doen eindigen.

De rechter in Den Haag oordeelt echter dat het doel van de compensatieregeling duidelijk is dat een einde moet worden gemaakt aan slapende dienstverbanden.

Lees meer

11-3-2019 17:00

Ernstig verwijtbaar handelen HBO-instelling leidt tot toekenning billijke vergoeding van € 150.000,00

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Het is de werkgever geweest die de verstoorde verhouding verder heeft verdiept door onverminderd vast te houden aan de door haar ingeslagen weg van een verbeterplan op basis van een niet-geformaliseerde beoordeling en een beoordeling die was opgesteld enkel met input van leidinggevenden.

Lees meer

    1 2 3 4 5 6    

Pagina 1 van 6

Heeft u zelf een interessant artikel geschreven?

De redactie van VARO is altijd op zoek naar interessante artikelen over het onderwijsrecht. Heeft u een interessant artikel geschreven waar wij naar mogen verwijzen op onze website? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij verwijzen op deze website dan naar de door u doorgegeven URL.

* Deze velden zijn verplicht