Lidmaatschap

De leden van VARO willen werken aan de verbetering van de kwaliteit van de rechtshulpverlening op het gebied van het onderwijsrecht. Het lidmaatschap is dan ook voorbehouden aan juristen/advocaten die zich voor een relevant deel van hun juridische werkzaamheden bezighouden met het onderwijsrecht. Samen delen we onze kennis om onze werkzaamheden verder te professionaliseren.

Lidmaatschapscriteria

Lidmaatschap staat open voor hen die aan de volgende vier eisen voldoen:

  • de titel meester in de rechten mogen dragen;
  • aannemelijk kunnen maken dat zij een professionele rechtshulppraktijk voeren waarvan een relevant aantal zaken het onderwijsrecht betreffen;
  • in dienst zijn van een onderwijsinstelling of een belangenorganisatie in het onderwijs en aannemelijk kunnen maken dat zij een functie vervullen waarbinnen zij hoofdzakelijk belast zijn met juridische werkzaamheden op het gebied van het onderwijsrecht;
  • lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR).

Contributie

De jaarlijkse contributie van een lidmaatschap bedraagt € 55. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op NL91INGB0006011897 ten name van de Vereniging voor Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in de het Onderwijs.

Aanmelden

Wilt u meer weten over VARO? Stuur dan een e-mail naar varo@verus.nl. Of meld u direct aan door het onderstaande formulier in te vullen.

Download hier de statuten van VARO.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VARO