Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze vereniging en de ontwikkelingen in het onderwijsrecht. Vier keer per jaar bundelen we deze nieuwsberichten in een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ieder kwartaal in uw mailbox ontvangen? Word dan nu lid en ontvang onze nieuwsbrief. 

13-11-2018 17:00

Slob: einde Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds

Het functioneren en de toekomst van zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds staan ter discussie. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het toekomstbeeld van beide fondsen. Dit toekomstbeeld is ontwikkeld in overleg met de PO-Raad en de vakbonden.

Lees meer

13-11-2018 15:00

Inspectie publiceert onderzoeksrapport VMBO Maastricht

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 4 oktober jl. een onderzoeksrapport over de misstanden m.b.t. de examens bij het VMBO Maastricht. Het rapport gaat gedetailleerd in op de verschillende tekortkomingen die de Inspectie heeft geconstateerd.

Lees meer

9-11-2018 9:48

Aantal strafzaken schoolverzuim daalt fors door nieuwe koers OM en leerplichtambtenaren

Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak die het AD opvroeg blijkt dat dit jaar fors minder ouders en leerlingen voor de rechter moeten verschijnen vanwege schoolverzuim. Terwijl vorig jaar 3240 zaken voor de rechter kwamen, staat de teller tot en met september op 1930. Als de trend zich doorzet, komt het aantal strafzaken in 2018 rond de 2600 uit. Een daling van ongeveer 19 procent.

Lees hier het volledige artikel op AD.nl

Lees meer

2-11-2018 13:00

Onderzoek naar omvang en besteding lumpsum

Minister Slob gaat onderzoeken of de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs toereikend is en of schoolbesturen de middelen doelmatig besteden, zo kondigde hij aan in het debat over de onderwijsbegroting. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om meer ‘grip en greep’ te krijgen op doelmatige besteding van de geldstroom naar scholen.

Lees meer

8-7-2018 18:16

Gegevenslevering aan GGD niet wettelijk verplicht

De GGD verzoekt in een brief dat scholen gegevens over hun leerlingen aanleveren in het kader van de ‘Wet op de jeugdgezondheidszorg’. Volgens de GGD is levering van deze gegevens noodzakelijk omdat de GGD de 'lesgroep' niet uit BRON kan halen en daarom van de school zelf wil ontvangen. Deze brieven hebben soms een dwingend karakter: de school zou moeten leveren. De VO-raad heeft dit, samen met de PO-Raad, DUO en het ministerie van onderwijs, besproken met de landelijke organisatie van GGD-en, de GGD GHOR en stelt vast dat gegevenslevering - in tegenstelling tot wat een aantal GGD-en in hun brief aan scholen aangeeft - niet wettelijk verplicht is. Scholen kunnen er wel voor kiezen om de gegevens (onder voorwaarden) vrijwillig met de GGD te delen.

Lees meer

    1 2 3    

Pagina 1 van 3

Heeft u zelf een interessant artikel geschreven?

De redactie van VARO is altijd op zoek naar interessante artikelen over het onderwijsrecht. Heeft u een interessant artikel geschreven waar wij naar mogen verwijzen op onze website? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij verwijzen op deze website dan naar de door u doorgegeven URL.

* Deze velden zijn verplicht