20-8-2019 11:00

Hof: verstrekken negatieve referentie is niet onzorgvuldig

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt: als een sollicitant zonder nadere afstemming zijn oud-werkgever opgeeft als referent, geeft hij daarmee toestemming (in de zin van artikel 6 lid1a AVG) aan zijn oud-werkgever om over hem inlichtingen te verstrekken. Indien de sollicitant had gewild dat bepaalde informatie niet zou worden gedeeld, had hij dit op voorhand kenbaar moeten maken. De referent kan dan zelf nog besluiten of hij in dat geval nog referent wil zijn. De betreffende onderwijsinstelling heeft niet onrechtmatig gehandeld door een referentie te geven, die de sollicitant onwelgevallig was.

 Terug