27-1-2020 15:00

Rechtbank: bestuurder PO heeft na ontbinding recht op salaris fictieve resterende arbeidsduur

Ontbinding op verzoek werkgever toegewezen o.g.v. 7:669 lid 3 sub g BW (verstoorde arbeidsverhouding). Geen verwijtbaar handelen van werknemer. Vergoeding aan werknemer van € 200.000,00 o.g.v. 7:671b lid 9 sub a BW omdat geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

 Terug