8-2-2018 12:00

Verslag VARO-bijeenkomst 1 februari 'MRNS en de AVG'

Op 1 februari waren de VARO-leden welkom bij SWDV advocaten in Haarlem om weer een VARO-bijeenkomst bij te wonen. Dit keer geheel in het teken van het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Job Keijser, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, verzorgde de aftrap van de bijeenkomst met een bijdrage over het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. Naast een toelichting op de stand van zaken van het wetsvoorstel besteedde hij uitgebreid aandacht aan de doelen en de inhoud van de wet. Ook liet Job zijn licht schijnen over enkele kritiekpunten op het wetsvoorstel en nam hij een voorschot op het vervolg: misschien doet ‘Meer Ruimte voor Scholen’ meer recht aan de ambitie en de doelen die met het wetsvoorstel worden nagestreefd? Bekijk hier de presentatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Na de pauze nam Fleur Terpstra, jurist en oprichter van Terpstra Legal, het woord en kwam de nieuwe Europese privacywetgeving aan bod: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle organisaties, en dus ook scholen, voldoen aan de verplichtingen die volgen uit de AVG. Dit betekent dat scholen hard aan de slag moeten met onder meer het inventariseren van gegevensverwerkingen, het aanleggen van een register van verwerkingsactiviteiten en het vaststellen van doelen en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waar nog volop werd nagepraat over de inhoud van beide bijdragen.  

Bekijk hier het verslag van de ALV en VARO bijeenkomst.

 Terug