30-3-2018 14:00

Geslaagd voorjaarssymposium NVOR/VARO

Komt het nog goed met het passend onderwijs? En wanneer is de school aansprakelijk als een leerling op school schade lijdt? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het achtste voorjaarssymposium dat de NVOR en VARO op 29 maart organiseerden in Den Haag. Na een inleiding van Miek Laemers (voorzitter NVOR) en een toelichting op het programma door Jannetje Bootsma (NVOR bestuurslid), was het tijd om te starten met twee workshoprondes over verschillende onderwijsrechtelijke thema´s.

Workshop aansprakelijkheid van scholen voor (gym)ongevallen

Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur, nam de aanwezigen mee in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden en de nodige jurisprudentie gaf Brechtje aan alle aanwezigen informatie waar iedere school en rechtshulpverlener over zou moeten beschikken. Centraal daarin stonden drie fasen. Fase 1, de voorfase: heeft de school de randvoorwaarden (beleid, speel‐ en lesomgeving) op orde? Fase 2, de uitvoeringsfase: hoe handelt (toezicht, lesvoorbereiding) de school? En fase 3, de nazorgfase: hoe handelt de school na een incident?

Workshop wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom advocaten, informeerde de aanwezigen over de inhoud van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Met het wetsvoorstel wordt het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing op het personeel dat werkzaam is in openbare scholen en onderwijsinstellingen waardoor het ambtenarenrecht, dat nu nog geldt voor deze scholen en instellingen, straks niet meer van toepassing is. Op 12 maart jl. verzorgde Willem namens de VARO een reactie op dit wetsvoorstel. Lees hier meer.

Workshop leerrechten

Paul Zoontjes, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, stond in zijn bijdrage naar aanleiding van het rapport 'Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving' stil bij leerrechten. In het rapport constateert de NCOR dat de onderwijsvrager een relatief bescheiden positie heeft in Nederlandse wet‐ en regelgeving. Hoe kan die positie worden versterkt?

Workshop 'Komt het nog goed met het passend onderwijs?'

Harry Nijkamp, adviseur bij Nijkamp Consult, zoomde ‐ na een kleine toelichting op de 'ronkende' titel van zijn workshop ‐ in op de governance-inrichting van samenwerkingsverbanden. Schoolbesturen als eigenaar, beslisser, klant, belanghebbende, leverancier en toezichthouder; de verschillende belangen kunnen botsen en blokkerend werken. Ook de vereveningssystematiek kwam aan bod. Slagen samenwerkingsverbanden met een grote negatieve vereveningsopdracht erin om de vso‐deelname te verminderen? De workshop werd afgesloten met een kleine politieke vooruitblik en duiding van standpunten over dit thema van de sectorraden. Zit er muziek in de oproep van de PO‐raad aan de wetgever om schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de ruimte en het vertrouwen te geven om onafhankelijk toezicht zelf goed te regelen? 

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waar nog volop werd nagepraat. De VARO kijkt terug op een wederom zeer geslaagd symposium!

Meer informatie?

Bekijk hier de presentaties.

 Terug