20-9-2018 13:00

Uitnodiging: VARO-bijeenkomst

Op donderdag 20 september 2018 organiseert de VARO weer een tweetal lezingen waar u als lid van de VARO van harte voor uitgenodigd bent.

Locatie: Utrecht

13.00 uur: inloop

13.30 uur: mededelingen bestuur

13.45 uur: lezing cao PO

14.45 uur: pauze

15.00 uur: lezing mediation

16.15 uur: afronding

16.30 uur: borrel

Nadat het bestuur u heeft bijgepraat starten we met een voordracht over de nieuwe cao PO. CNV Bestuurders en cao-onderhandelaar Myriam Biekens en Joyce Rosenthal nemen ons mee in de veranderingen in de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De tweede lezing wordt verzorgd door Nicole Sjoer, advocaat arbeidsrecht/ambtenarenrecht, onderwijsrecht en registermediator te Utrecht. Zij gaat ons vertellen over de inzet en kansen van mediation binnen het onderwijs. Zij gaat niet alleen in op mediation bij (dreigende) klachten maar ook de mogelijkheden van mediation bij geschillen tussen schoolbesturen (samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en bij governancegeschillen (tussen bestuurder en toezichthouder) passeren de revue.  

 Terug