20-11-2018 17:32

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee voor de transitievergoeding?

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee bij het berekenen van de transitievergoeding? Zoals het er nu uitziet, zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Vanaf dan geldt voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht. De transitievergoeding is daar een onderdeel van. Jacobien Frederix-Gianotten verwacht pittige discussies over de vraag of dienstjaren als ambtenaar meetellen voor de berekening van de transitievergoeding.

 Terug