25-2-2019 14:00

Register Onderwijsdeelnemers aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 19 februari 2019 het wetsvoorstel 'Register onderwijsdeelnemers' aangenomen. De wet regelt dat de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden. De wet wordt op 1 augustus 2019 van kracht.

De wet regelt bijvoorbeeld dat basisscholen via DUO/BRON doorstroomgegevens krijgen van hun oud-leerlingen in het eerste tot en met het derde leerjaar van het vo. Scholen in het primair onderwijs krijgen de doorstroomgegevens via DUO, zodat vo-scholen geen gegevens hoeven aan te leveren. Het leveren van examenresultaten, schoolfoto’s en een overzicht van de schoolloopbaan na leerjaar 3 vallen niet onder de Wet register onderwijsdeelnemers. Als een basisschool deze gegevens wil hebben, blijft toestemming van de betrokken ouders/verzorgers of leerlingen nodig.

Lees meer: 'Register Onderwijsdeelnemers aangenomen door de Eerste Kamer' door de VO-raad.

 Terug