21-1-2019 15:00

Lerarenregister voorlopig niet verplicht

In een recente Kamerbrief over het lerarenbeleid kondigen de bewindslieden van OCW nu aan in de huidige kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register. De ministers laten de Wet Beroep leraar en het lerarenregister echter niet los. Schoolbesturen wordt een keuze geboden in het voldoen aan wettelijke verplichtingen rond de professionele ontwikkeling van leraren.

 Terug