1-3-2019 19:00

Minister schaft onderwijsovereenkomst mbo af

Aan het begin van hun opleiding tekenen alle mbo-studenten een onderwijsovereenkomst. Met het contract is de rechtspositie van studenten geborgd. Van Engelshoven wil die rechtspositie en alles wat in het contract staat nu in de wet vastleggen. Zo is het bijvoorbeeld ook geregeld in het hbo. In de wet komt dan onder meer te staan welke ondersteuning studenten mogen verwachten en wat er gebeurt bij schorsing. ‘De onderwijsovereenkomst werkt niet. We stoppen met deze overbodige papieren regel en gaan ervoor zorgen dat via de wet de positie van de student ten opzichte van zijn school écht wordt versterkt’, aldus Van Engelshoven. 

Ze hoopt in de zomer van 2020 de wet gereed te hebben. Daarnaast wil de minister dat er een onafhankelijke organisatie komt waar studenten op een laagdrempelige manier hun klacht kunnen indienen. Nu is het zo dat ze daarvoor naar de rechter moeten en dat is voor veel studenten een grote stap.

Lees meer: 'Minister schaft onderwijsovereenkomst mbo af' door Aob.

 Terug