12-4-2019 11:00

Hoge Raad geeft gezichtspunten voor aanmerken CAO-voorziening als gelijkwaardige voorziening

Bij beantwoording van de vraag of een in een cao opgenomen voorziening gelijkwaardig is, kan betekenis toekomen aan de omstandigheid dat cao-partijen een voorziening als gelijkwaardig hebben aangemerkt. Dat is echter slechts één van de gezichtspunten. Voor het overige is het vooral een kwestie van feitelijke waardering aan de hand van de omstandigheden van het geval.

De Hoge Raad oordeelt verder dat de omstandigheid dat een voorziening, die reeds vóór 1 juli 2015 in een op dat moment tussen partijen geldende cao was opgenomen, en ná 1 juli 2015 is gehandhaafd, niet zonder meer uitsluit dat die voorziening ná 1 juli 2015 kan worden aangemerkt als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening.

Lees meer 'Gezichtspunten voor aanmerken CAO-voorziening als gelijkwaardige voorziening' op Cassatieblog.nl.

 Terug