19-8-2019 14:08

1-juli uitspraken Hoge Raad

Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is één van de zogenaamde ‘1 juli-uitspraken‘ van de Raad (die zijn afgestemd met de andere hoogste rechterlijke colleges), waarin met ingang van 1 juli 2019 en nieuwe maatstaf voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften (“avv’s“) wordt geïntroduceerd. De bestuursrechter laat de terughoudende toetsing van avv's (de ‘willekeursluis’ uit het klassieke Landbouwvliegers-arrest van de Hoge Raad (16 mei 1986 ECLI:NL:HR:1986:AC9354) ) los. Als de rechtmatigheid van een avv aan de orde is, zal de rechter dit avv voortaan intensiever en kritischer toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

 Terug