16-8-2019 18:00

Bevoegdheid kantonrechter als Spreekuurrechter (artikel 96 Rv)

Op 18 december 2018 deed het Hof Leeuwarden-Arnhem een uitspraak over de bevoegdheid van de zogenaamde Spreekuurrechter. De aan deze rechter voorgelegde geschillen worden beoordeeld volgens de regels van artikel 96 Rechtsvordering. Het Hof acht de kantonrechter als Spreekuurrechter bevoegd kennis te nemen van een geschil uit boek 1 BW, mits het valt binnen de reikwijdte van artikel 96 Rv. Concreet betekende dit dat de moeder anders dan bij de kantonrechter nu wel vervangende toestemming kreeg om haar kinderen (in strijd met de wens van vader) in te schrijven op de school van haar keuze.

 Terug