Varo-nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze vereniging en de ontwikkelingen in het onderwijsrecht. Vier keer per jaar bundelen we deze nieuwsberichten in een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ieder kwartaal in uw mailbox ontvangen? Word dan nu lid en ontvang onze nieuwsbrief. 

23-4-2019 11:08

Rechtsgebiedenregister Orde van Advocaten

Zoals u zult hebben gezien, heeft de Orde van Advocaten een rechtsgebiedenregister ingesteld. Advocaten kunnen in dit register aangeven op welke rechtsgebieden zij werkzaam zijn. Eén van de rechtsgebieden is onderwijsrecht.

Een voorwaarde voor registratie is dat de advocaat 10 po punten per jaar op het aangegeven rechtsgebied behaalt.

Varo is van mening dat zij activiteiten aanbiedt, die kwalificeren als activiteiten bedoeld in artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur. Indien u deze activiteiten (geheel) bijwoont en zowel bij binnenkomst als bij vertrek uw handtekening plaatst op een door Varo daartoe te verstrekken presentielijst, zullen wij dit per mail aan u bevestigen.

Zonder daartoe een garantie te kunnen afgeven (de Orde bepaalt immers of voldaan is aan de vereisten van artikel 4.4 van de Verordening) kan de bevestiging van uw deelname bruikbaar zijn voor u bij de jaarlijkse opgave van de door u te behalen po punten.

Het bestuur maakt gelijk van de gelegenheid gebruik u er op te attenderen dat het zelf verzorgen van scholingen aan advocaten, het publiceren over onderwijsrecht, of het verzorgen van een workshop of lezing voor de leden van de Varo ook punten oplevert. Suggesties daarvoor kunt u bij het bestuur indienen.

Lees meer

24-9-2018 17:28

VARO bijeenkomst 20 september

Op 20 september jl. vond weer een VARO bijeenkomst plaats. Deze keer werd de middag afgetrapt met een voordracht over de nieuwe cao PO. CNV Bestuurders en cao-onderhandelaar Myriam Biekens en Joyce Rosenthal namen de leden mee in de veranderingen in de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De tweede lezing werd verzorgd door Nicole Sjoer, advocaat arbeidsrecht/ambtenarenrecht, onderwijsrecht en registermediator te Utrecht. Zij vertelde over de inzet en kansen van mediation binnen het onderwijs.

De presentaties kunt u, zodra deze door de sprekers beschikbaar zijn gesteld, hier teruglezen.

Lees meer

20-9-2018 13:00

Uitnodiging: VARO-bijeenkomst

Op donderdag 20 september 2018 organiseert de VARO in Utrecht weer een tweetal lezingen waar u als lid van de VARO van harte voor uitgenodigd bent.

Lees meer

30-3-2018 14:00

Geslaagd voorjaarssymposium NVOR/VARO

Komt het nog goed met het passend onderwijs? En wanneer is de school aansprakelijk als een leerling op school schade lijdt? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het achtste voorjaarssymposium dat de NVOR en VARO op 29 maart organiseerden in Den Haag.

Lees meer

27-3-2018 10:00

Maak kennis met... Elise Visser

Sinds 2010 is Elise Visser al lid van de VARO, maar sinds kort zit ze ook in het bestuur. Wat vindt ze daar zo leuk aan? En wanneer kreeg ze belangstelling voor de juridische kanten van het onderwijs? Lees meer over Elise.

Lees meer

    1 2 3 4    

Pagina 1 van 4

Heeft u zelf een interessant artikel geschreven?

De redactie van VARO is altijd op zoek naar interessante artikelen over het onderwijsrecht. Heeft u een interessant artikel geschreven waar wij naar mogen verwijzen op onze website? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij verwijzen op deze website dan naar de door u doorgegeven URL.

* Deze velden zijn verplicht